Prezes Okręgu Wielkopolskiego ZNP

Kol. Małgorzata Kowzan

ul. Mickiewicza 32
60-836 Poznań

tel. (61) 848-06-13
tel./fax (61) 843-66-07

e-mail: [email protected]